iq business

Cutter - wilk R2
Pojemnik cuttra 2,9 l

Producent: Robot Coupe
 
Cutter - wilk R3
Pojemnik cuttra 3,7 l

Producent: Robot Coupe
 
Cutter - wilk R4

Pojemnik cuttra 4,5 l

Producent: Robot Coupe
 
Cutter - wilk R5 PLUS
Pojemność cuttra 5,5 l

Producent: Robot Coupe
 
Cutter - wilk R5 PLUS
Pojemność cuttra 5,5 l

Producent: Robot Coupe
 
Cutter - wilk R23

Pojemność cuttra 23 l

Producent: Robot Coupe
 
Cutter - wilk R30

Pojemność cuttra 30 l

Producent: Robot Coupe
 
Cutter - wilk R45
Pojemność cuttra 45 l

Producent: Robot Coupe